1225 to je letopočet první zmínky o naší obci. Zasvěcení ví, že to bylo u příležitosti daru krále Přemysla Otakara I. Ten věnoval obyvatelům Hradce Králové dědinu Vesce k věčnému držení. Jedním ze svědků této události, který byl zaznamenán v příslušné listině, byl RIUIN DE ZAHORNICE. V r.2025 bude tato událost stará přesně 800 let. K této příležitosti jsme se rozhodly odstartovat projekt pracovně nazvaný " ZÁHORNICKÝ ALMANACH" Rádi bychom podrobně zmapovaly historii Záhornice a život lidí, kteří zde žili a žijí. A to ne v heslech jako kroniku, ale v příbězích a co nejpodrobnějších popisech. Věříme, že tyto informace využijí jak současné, tak i budoucí generace. K tomu ale potřebujeme materiály a vzpomínky lidí, ze kterých můžeme čerpat a hlavně spoustu času a práce. Proto vás chceme požádat o pomoc. Především ty z vás, kteří zde dlouhá léta žijí a leccos si pamatují, i vás kteří se prostě o Záhornici a její historii jen zajímáte. Hledáme všechny, koho by bavilo pátrat po informacích a skládat je dohromady, i ty kteří nám mohou tyto informace poskytnout.. Rádi bychom postupně zpracovaly co nejvíce témat a z nich potom vytvořily celkovou historii Záhornice, která nebude ukončena, tak aby v ní další generace mohly pokračovat. Pro představu uvádíme hlavní témata, která by neměla chybět:
- významné budovy
- církevní a jiné památky
- příběhy lidí o kterých si dodnes povídáme u kávy
- škola a školka
- hospůdky, obchody a řemesla
- spolky a organizace
- kroniky
- všeobecné údaje o Záhornici
- Poušť
- významní rodáci
- události, které ovlivnili naše životy
- JZD
- rybníky a voda v Záhornici a okolí
Témat je hodně a práce to bude dlouhá. Proto chceme začít co nejdříve a pokusit se vše zvládnout do roku 2025.
Kordinátorky tohoto projektu jsou Eva Karásková a Zuzana Horká.