UVÍTÁNÍ
Za nás mladé Májovníky,
vítáme tu usedlíky,
vítáme i přespolní z daleka i okolí
Vítáme i krále Májů s krásnou paní královnou,
také všechny krojované v čele s panem starostou.
Speciální zdravice putuje však k muzice,
Podkověnka pěkně hraje, proto můžou začít Máje.
Přejeme všem krásný den, ať si tance užijem.
Pane starosto, tímto si vás dovolujeme požádat o povolení, zahájit letošní Staročeské máje. Za vaše povolení předem děkujeme a veselí a krásnou muziku za něj slibujeme.
STÍNÁNÍ KRÁLE
Slyšte, slyšte lidičky, nesu velkou zprávu, rozsudek tu dneska padne, někdo ztratí hlavu.
Záhornice není velká a Poušť ještě menší, ale spravedlnost je v kraji zdejším. Lidé jsou zde dobrotiví, poslušní a nechamtiví.
Hasiči se snaží velmi, až jim nadskakují helmy. Závody nám vyhrávají a pak dlouze oslavují.
Myslivci jsou muži zdatní, střílí kance ba i kachny. Jejich ženy výbornou, připravují svíčkovou.
Seniory máme zdatné, koláčky nám pečou dobré. Z plesu s velkým elánem, rozchází se nad ránem.
Sokolové chlapci milý, do míče se trefit umí. Když doběhnou před bránu, fanoušci jsou ve varu.
Naše mládež, to je chasa, děvčata jsou samá krása. Chlapci zdatní, šikovní, k pomoci vždy ochotní. Všechny malé průšvihy, vyžehlí si za chvíli. Na máje pak jednou za rok, na rošťárny mají nárok. Proto jim vše odpuste a oči dnes zamhuřte.
Celý rok i tyto Máje, probíhají celkem zdárně.
Zdá se, že nám všechno klaplo, pár chyb by se ale našlo.
Nepršelo a je sucho, v létě vedro v zimě bláto. Vše je drahé, peněz málo
vždy se najde něco, na co by se nadávalo. Král je vrchnost má se starat, nestalo se, nedá se nic dělat.
A tak věrni tradici, useknem mu palici.
ROZLOUČENÍ
Za to že jste všichni přišli, patří vám dík lidičky, muzikanti vám teď rádi zahrají krásné písničky. Bavte se a užívejte, koláčky si také dejte. Do tance veselý krok a na shledanou příští rok.