Již několik let funguje v Záhornici taneční kroužek. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny - mladší / starší. Máme skvělou partu, ve které si děti vzájemně pomáhají. Scházíme se dvakrát týdně a tančíme prostě vše, co nás baví. Lidové tanečky, společenské tance, sestavy na moderní hudbu… S tím co se děti naučí, poté vystupujeme na různých akcí v Záhornicích a jinde.

Podrobné informace u pí.Horké, tel.: 603 334 794

Začínáme v Září (termín bude upřesněn)
Jde o práci celého kolektivu, proto je důležité chodit na nácviky pravidelně.